Mindfulness

MINDFULNESS

Medveten närvaro eller mindfulness är ursprungligen ett buddhistiskt begrepp. Begreppet sägs ha sitt ursprung i det arbete som Buddhas efterföljare gjorde med att utveckla förtjänstfulla karaktärsdrag utifrån olika aspekter av den åttafaldiga vägen, särskilt att fokusera på sinnelag och rätt tänkande samt utveckla meditation. Idag används medveten närvaro i västerländsk psykoterapi (tredje vågens KBT) som en behandlingsmetod, och begreppet har ytterst lite med det ursprungliga buddhistiska begreppet och Buddhas egen redogörelse för begreppet ”sati” att göra. Medveten närvaro innebär enligt en definition att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet. Därutöver försöker man att inte värdera och döma det man upplever i nuet, utan bara observera och beskriva sin upplevelse.

Medveten närvaro tränar koncentration och uppmärksamhet och tanken är att det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka – nuet. Medveten närvaro skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss och styras av tankar och känslor, benämnt som att gå på ”autopilot”.

Träning i medveten närvaro används ofta i psykoterapi för personer som lider av t.ex. stress, ångest och nedstämdhet. När man är stressad och har ångest tänker man ofta på det som kommer hända i framtiden, man oroar sig för det som inte ännu har hänt istället för att vara i nuet. Vid nedstämdhet är det vanligt att man ältar det som redan har hänt och inte är i nuet.

Förutom uppmärksamhetsövningar så bygger mindfulness på att man övar sitt förhållningssätt till sig själv, sin omgivning och livet med nio attityder som även ingår i min kurs ”MINDFULNESS FOR WELLNESS”.

ACCEPTANS
Acceptera verkligheten som den är. Acceptera dig själv som du är. Utgå från vad som faktiskt gäller, även om du inte gillar det.

ATT INTE DÖMA
Sluta bedöma och sluta jämföra dig själv och andra. Sluta värdera, vem kan säga vad som är bra och dåligt?
Saker är som de är. Se på tankar som just tankar och inte som sanningen.

TÅLAMOD
Allt har sin tid. I konsten att vänta finns öppningar till något nytt. Våga vara i ögonblicket här och nu utan att vilja vara någon annanstans.

TILLIT / TILLTRO
Allt är som det ska. Du styr inte över alla skeenden och händelser i livet. Ha tillit till att ditt inre och det yttre gör precis som det ska.

MEDVETEN STRÄVAN
Det spelar ingen roll hur starkt du strävar om du går åt fel håll. Medvetenheten om dina mål är grunden för en sund strävan.

NYFIKENHET
Var öppen som ett barn inför allt. Vad du än gör är det första gången. Våga se allt; dina och andras tankar, känslor och uttryck med nya ögon.

ATT SLÄPPA TAGET
Släpp alla idéer om hur allt är eller ska vara. Släpp sinnet fritt.

TACKSAMHET
Se att du har ett liv. Du har ett medvetande. Du finns. Solen lyser och värmer dig. Det är ett under värt att vara tacksam för.

GENEROSITET
Något i dig kan ge dig själv uppmärksamhet. Ge dig allt livet kan erbjuda dig. Ge vidare av dig själv till andra. I givandet blir någonting i livet större.

MEDITATION

Meditation är inom västvärlden ett sammanfattande begrepp som innebär kroppslig och mental avslappning i kombination med koncentration på något föremål, föreställning eller företeelse. Det finns en mängd olika meditationstekniker. Jag jobbar med metoder som vägledd meditation och med lugn musik i stillhet för kropp och sinne.

Meditation är den mentala självkontrollens konst och motvikten mot stress. I meditationen lugnar man ner hjärnvågorna. Du kan jämföra med ett stormigt hav som stillar sig till en spegelblank yta. Du kommer ta klokare och mer sansade beslut, få ny kroppskontakt och tillgång till din intuition, kreativitet och dina egna tankar och känslor. Inom dig finns svar på frågor du har, det gäller bara att komma i kontakt med sig själv.

Både Mindfulness och Meditation tillåter dig komma in i en djupare avslappning och närvaro i dig själv. Avslappningen minskar aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet. Du koncentrerar dina tankar och jag kallar det för en ”avslappnad koncentration”.

Vill du lära dig praktisera Mindfullness och/eller Meditation? Boka en hel mindfulnesskurs på 8ggr x 1h eller en ”prova på” mindfulness/meditation, gå in under kurser där kan du hitta mer information och under kontakt kan du höra av dig till mig för att få datum, tider, priser och boka. Även mail går bra: info@lovebylopez.se