Mindfulness

MINDFULNESS

Medveten närvaro eller mindfulness är ursprungligen ett buddhistiskt begrepp. Begreppet sägs ha sitt ursprung i det arbete som Buddhas efterföljare gjorde med att utveckla förtjänstfulla karaktärsdrag utifrån olika aspekter av den åttafaldiga vägen, särskilt att fokusera på sinnelag och rätt tänkande samt utveckla meditation. Idag används medveten närvaro i västerländsk psykoterapi (tredje vågens KBT) som en behandlingsmetod, och begreppet har ytterst lite med det ursprungliga buddhistiska begreppet och Buddhas egen redogörelse för begreppet ”sati” att göra. Medveten närvaro innebär enligt en definition att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet. Därutöver försöker man att inte värdera och döma det man upplever i nuet, utan bara observera och beskriva sin upplevelse.

John Kabat Zinn är en Amerikansk nutida forskare kring ämnet mindfulness som kunnat bevisa att regelbunden meditation och mindfulness hjälper mot ex ångest och depression. Mindfulness är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Med hjälp av t ex meditation, kroppscanning och medveten rörelse/yoga.

Medveten närvaro el det vi kallar mindfullness tränar koncentrationen och uppmärksamheten och tanken, det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka – nuet. Medveten närvaro skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss och kan hjälpa till att styra våra tankar och känslor, att vi istället för att gå på ”autopilot” faktiskt medvetet kan styra vår uppmärksamhet och medvetenhet.

MEDITATION

Meditation är inom västvärlden ett sammanfattande begrepp som innebär kroppslig och mental avslappning i kombination med koncentration på något föremål, föreställning eller företeelse. Det finns en mängd olika meditationstekniker. Jag jobbar med metoder som vägledd meditation, kroppsscanning och med lugn musik, ”sound meditation” i stillhet för kropp och sinne.

Meditation är den mentala självkontrollens konst och motvikten mot stress. I meditationen lugnar man ner hjärnvågorna. Du kan jämföra med ett stormigt hav som stillar sig till en spegelblank yta. Du kommer få ett ”klarare” sinne, få ny kroppskontakt och tillgång till din intuition, kreativitet och dina egna tankar och känslor. Inom dig finns ofta svar på de frågor du har,  det gäller bara att komma i kontakt med sig själv. Både Mindfulness och Meditation tillåter dig komma in i en djupare avslappning och närvaro i dig själv. Avslappningen minskar aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet. Du koncentrerar dina tankar och jag kallar det för en ”avslappnad koncentration”.

Vill du lära dig praktisera Mindfullness och/eller Meditation? Boka en hel mindfulnesskurs på 8ggr x 1h eller en ”prova på” mindfulness/meditation, gå in under kurser där kan du hitta mer information och under kontakt kan du höra av dig till mig för att få datum, tider, priser och boka. Även att maila mig går bra: info@lovebylopez.se